Care4U Emmen  2009

 

Care4U Emmen

 

 

PGB

 

 

0591-221182

 

 

Jetta van Mierlo

 

 

 

 

Care4U Emmen

 

Care4U Emmen verleent haar diensten aan particulieren en PGB-houders in Emmen

en omstreken                            

 

 

 

 

 

 

 

                  Persoonsgebonden budget (PGB)

 

 

 

U kunt bij Care4U Emmen ook zelf uw zorg inkopen.

Indien u houder bent van een persoonsgebonden budget (PGB)

voor verpleging en verzorging kunt U uw budget in overleg met

ons naar eigen wens en behoefte invullen.

Uit de beschikbare pool van zorgverleners wordt diegene uitgezocht

die het best in staat is om in uw situatie zorg te bieden. Als er meer

mensen nodig zijn wordt een team van zorgverleners gevormd. Ook

hier geldt: zo weinig mogelijk verschillende gezichten!


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              

Hulp vragen is voor veel mensen niet altijd even makkelijk. Zeker als het om hulp gaat bij zaken die u gewend bent zelf te doen.

Toch betekent hulp in huis halen niet dat u uw zelfstandigheid verliest. Professionele zorg thuis maakt juist dat u niet afhankelijk

van anderen hoeft te zijn.