Care4U Emmen © 2009 ē

 

Care4U Emmen

 

 

 

Voor uw persoonlijke verpleging of verzorging.

 

 

 

0591-221182

 

 

 

Jetta van Mierlo

Home

 

 

 

 

Care4U Emmen


Care4U Emmen biedt haar diensten aan particulieren en PGB-houders
in Emmen en omstreken.

 

 

 

 

Verpleging en verzorging


Thuisverpleging of -verzorging wordt helemaal afgestemd op uw persoonlijke omstandigheden. U kunt onze zorgverleners inschakelen na bijvoorbeeld een ongeval of bij (langdurige) ziekte, bij psychische problemen zoals dementie en de ziekte van Alzheimer, maar ook voor aanvullende verzorging als de bestaande zorg niet toereikend is.

 

Intensieve thuiszorg


Intensieve thuiszorg kan worden ingezet bij terminale patiŽnten die in het eindstadium van hun ziekte er voor kiezen om thuis te verblijven en te sterven in zijn/haar eigen omgeving.
Ook bij dementie en andere psychogeriatrische problemen kan intensieve thuiszorg een uitkomst zijn.
Verder kunnen wij u helpen in de periode dat u op een wachtlijst staat voor opname in een verpleeg- of verzorgingshuis.

 

24-uurs verzorging en verpleging


Het kan zijn dat u of uw naaste dag en nacht behoefte heeft aan verzorging en/of verpleging. Wij kunnen u een totaalpakket aan zorg verlenen waarbij uw zorgvraag centraal staat.
Om optimale zorg te kunnen leveren wordt er een professioneel team van zorgverleners samengesteld. 

 

Ouderenzorg en begeleiding


Ouderen die niet alleen kunnen zijn en behoefte hebben aan hulp die niet van verpleegkundige aard is, bieden wij (eventueel zelfs 24 uur per etmaal) verzorgingshulp.
Zo kunnen ouderen zo lang mogelijk in het eigen huis blijven wonen. Opname in een verzorgings- of verpleeghuis waarbij de partner alleen thuis achter blijft kan op deze manier worden voorkomen.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hulp vragen is voor veel mensen niet altijd even makkelijk. Zeker als het om hulp gaat bij zaken die u gewend bent zelf te doen. Toch betekent hulp in huis halen niet dat u uw zelfstandigheid verliest. Professionele zorg thuis maakt juist dat u niet afhankelijk van anderen hoeft te zijn.